Anbi

Naam:
Stichting De Monnickendammer Visdagen

Fiscale nummer (RSIN):
854959488

Contactgegevens:

Zuideinde 9 – 1141VG Monnickendam

E-mailadres:
secretariaat@monnickendammervisdagen.nl

Bestuurssamenstelling:
Gerard Meij – Voorzitter
Jan Meerman – Secretaris
Jacqueline Slikkerveer – Penningmeester
Marja Meerman – Algemeen bestuurslid
Cor Bakker – Algemeen
bestuurslid

Beleidsplan:

Jaarrekening 2022