Anbi

Naam: Stichting De Monnickendammer Visdagen
Fiscale nummer (RSIN): 854959488

Contactgegevens: Zuideinde 9 – 1141VG Monnickendam
E-mailadres: secretariaat@monnickendammervisdagen.nl

Bestuurssamenstelling: Gerard Meij – Voorzitter
Jan Meerman – Secretaris
Jacqueline Slikkerveer – Penningmeester
Marja Meerman – Algemeen bestuurslid
Cor Bakker – Algemeen bestuurslid

Beleidsplan Jaarrekening 2021